Polityka prywatności i plików cookies

Rozdział I

Polityka Prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gastronomiczno-handlowa Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j. przy ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z firmą Gastronomiczno-handlową Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j., w celu wynikającym z funkcji formularza tj. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Rozdział II

Polityka Cookies

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.
 1. Serwis prowadzony przez firmę Gastronomiczno-handlową Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j. wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez firmę Gastronomiczno-handlową Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j. w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu firmy Gastronomiczno-handlowej Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j..
 5. Firma Gastronomiczno-handlowa Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j. informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  2. nazwę stacji klienta;
  3. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. kod żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce użytkownika;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi serwis firmy Gastronomiczno-handlowej Wrona Barbara Wrona, Jerzy Wrona sp.j..
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.